Pracownik


Logowanie

Logowanie

Logowanie
Hasło startowe
Zablokowanie konta
Reset hasła

Dashboard

Dashboard

Dane pracownicze
Dane wrażliwe
Dokumenty do akceptacji
Zadania
Kalendarz
Przegląd danych pracowniczych

Przegląd danych pracowniczych

Dokument zatrudnienia
Opis dokumentu zatrudnienia
Rozliczenie czasu pracy

Rozliczenie czasu pracy

Terminarz – informacje podstawowe
Rejestracja rzeczywistego czasu pracy

Rejestracja rzeczywistego czasu pracy

Rejestracja rzeczywistego czasu pracy w aplikacji webowej
Rejestracja rzeczywistego czasu pracy w aplikacji mobilnej
Wnioski urlopowe

Wnioski urlopowe

Tworzenie wniosku urlopowego
Wycofanie wniosku z obiegu akceptacyjnego
Wycofanie lub modyfikacja zatwierdzonego wniosku
Wnioski pracownicze

Wnioski pracownicze

Wnioski pracownicze
Tworzenie wniosku pracowniczego
Wnioski o nadgodziny

Wnioski o nadgodziny

Jak złożyć wniosek o nadgodziny
Wnioski o odbiór nadgodzin

Wnioski o odbiór nadgodzin

Jak złożyć wniosek o odbiór nadgodzin
Wnioski o odpracowanie niedopracowania

Wnioski o odpracowanie niedopracowania

Jak złożyć wniosek o odpracowanie niedopracowania