Manager


Logowanie

Logowanie

Logowanie
Hasło startowe
Zablokowanie konta
Reset hasła
Dashboard

Dashboard

Dane pracownicze
Dane wrażliwe
Dokumenty do akceptacji
Zadania
Kalendarz
Przegląd danych pracowniczych

Przegląd danych pracowniczych

Opis profilu pracownika
Dodatkowe dane szczegółowe
Dokument zatrudnienia
Opis dokumentu zatrudnienia
Planowanie grafiku czasu pracy

Planowanie grafiku czasu pracy

Planowanie czasu pracy
Prezentacja danych z terminarza
Prezentacja alertów i błędów planowania czasu pracy
Zakończenie edycji planu terminarza

Zakończenie edycji planu terminarza

Informacje podstawowe
Cofnięcie do fazy planowania
Notyfikacje związane z fazą planowania
Rozliczenie czasu pracy

Rozliczenie czasu pracy

Terminarz – informacje podstawowe
Nagłówek terminarza
Kolumny terminarza
Podsumowanie
Zakończenie edycji rozliczania terminarza

Zakończenie edycji rozliczania terminarza

Informacje podstawowe
Cofnięcie do fazy rozliczenia
Notyfikacje związane z fazą rozliczania
Rejestracja rzeczywistego czasu pracy

Rejestracja rzeczywistego czasu pracy

Rejestracja rzeczywistego czasu pracy w aplikacji webowej

W przypadku korzystania z czytników rejestracji wejść/wyjść, system automatycznie pobiera logi z urządzeń RCP i wprowadza do terminarza pracownika. 

W przypadku braku czytników RCP, użytkownik może samodzielnie zarejestrować rozpoczęcie i zakończenie czasu pracy. W celu zarejestrowanie rozpoczęcia bądź zakończenia czasu pracy, należy się zalogować do systemu i wybrać ikonkę znajdującą się w prawym górnym ekranie aplikacji.

Jeżeli w parametrach masz ustawioną opcję otwarcia rejestracji czasu pracy po zalogowaniu, okienko z rejestracją czasu pracy pojawi się automatycznie.W kolejnym kroku wskazujemy czy rozpoczynamy pracę (przycisk WEJŚCIE) czy kończymy (przycisk WYJŚCIE). 

Po wybraniu jednego z przycisków, system zarejestruję godzinę (wejścia/wyjścia), która widnieje na ekranie a okno do rejestracji czasu pracy automatycznie się zamknie. 

Taką samą operację można wykonać z urządzenia mobilnego np. telefonu czy tabletu, poprzez zalogowanie się do systemu i wykonanie takich samych operacji. 

W zależności od uprawnień, Manager może dokonać rejestracji czasu pracy dla pojedynczych pracowników bądź dla większej grupy. W tym celu, podobnie jak poprzednio, wybieramy  ikonkę znajdującą się w prawym górnym ekranie aplikacji. 

W kolejnym kroku, na liście pracowników zaznaczamy osoby, dla których chcemy zarejestrować czas pracy. 

Następnie wskazujemy czy rejestrujemy rozpoczęcie pracy (przycisk WEJŚCIE) czy zakończenie (przycisk WYJŚCIE). 

Po wybraniu jednego z przycisków, system zarejestruję godzinę (wejścia/wyjścia), która widnieje na ekranie a okno do rejestracji czasu pracy automatycznie się zamknie. 

Zarejestrowane godziny rozpoczęcia bądź zakończenia czasu pracy będą widoczne w terminarzu pracownika w kolumnie Czas Rzeczywisty. 

Po kliknięciu na komórkę z odbiciami rzeczywistymi, wyświetla się lista odbić zarejestrowanych w systemie. Jeśli w ciągu dnia zostanie zarejestrowana jakaś przerwa, system to w odpowiedni sposób zwizualizuje. 

Rejestracja rzeczywistego czasu pracy w aplikacji mobilnej
Wnioski urlopowe

Wnioski urlopowe

Tworzenie wniosku urlopowego
Akceptacja wniosku
Wycofanie wniosku z obiegu akceptacyjnego
Wycofanie lub modyfikacja zatwierdzonego wniosku
Wnioski pracownicze

Wnioski pracownicze

Wniosek pracowniczy
Tworzenie wniosku pracowniczego
Akceptacja wniosku
Wnioski o nadgodziny

Wnioski o nadgodziny

Jak złożyć wniosek o nadgodziny
Wnioski o odbiór nadgodzin

Wnioski o odbiór nadgodzin

Jak złożyć wniosek o odbiór nadgodzin
Wnioski o odpracowanie niedopracowania

Wnioski o odpracowanie niedopracowania

Jak złożyć wniosek o odpracowanie niedopracowania
Raporty

Raporty

Raporty dynamiczne

Zestaw raportów, które swoje wyniki prezentowane są w formie dynamicznej na ekranie. Zaletą tego typu raportów jest możliwość wprowadzania zamian bezpośrednio z poziomu raportu, które automatycznie nanoszone są na poszczególne terminarze użytkowników. 

W ramach tej grupy raportów dostępne są następujące rodzaje raportów: 

Anomalie – Wyświetlanie dni terminarza, w których widoczna jest ikonka niezgodności (anomalii) czasu pracy. 

– Brak reguły czasu pracy – Wyświetlanie dni terminarza, w których nie przypisano żadnej reguły czasu pracy, chociaż dni te powinny być zaplanowane jako pracujące lub wolne. 

Spóźnienia – Wyświetlanie dni terminarza, w których rzeczywista godzina rozpoczęcia jest późniejsza niż przewidywał harmonogram. 

Przedwczesne wyjścia – Wyświetlanie dni terminarza, w których rzeczywista godzina zakończenia pracy jest wcześniejsza niż przewidywał harmonogram. 

– Nadpracowania – Wyświetlanie dni terminarza, w których pracownik przebywał w pracy dłużej niż przewidywał harmonogram. 

– Niedopracowanie – Wyświetlanie dni terminarza, w których pracownik przebywał w pracy krócej niż przewidywał harmonogram. 

-Składniki płacoweWyświetlanie składników płacowych

-Odroczone składniki płacowe (‘Do odbioru’) – Wyświetlanie składników płacowych nadgodzin oznaczonych jako wyłącznie do odbioru. Udostępnione opcje: WYPRACOWANE – składniki nadgodzin, które zostały zawnioskowane jako nadgodziny do odbioru, a następnie wypracowane; ZAWNIOSKOWANE – składniki nadgodzin, które zostały zawnioskowane jako nadgodziny do odbioru, ale jeszcze nie zostały wypracowane.

Nieobecności – Wyświetla dni w których występuje nieobecność (planowana lub zrealizowana). 

Wejścia w określonych godzinach – Wyświetla terminarze pracowników w których rozpoczęcie pracy znajduje się zadanym przedziale godzinowym. 

Wyjścia w określonych godzinach – Wyświetla terminarze pracowników w których zakończenie pracy znajduje się zadanym przedziale godzinowym. 

– Brak odbić – Wyświetlanie dni terminarza, w których nie ma odbić RCP pracownika. 

– Brak kryteriów – Wyświetlanie dni terminarza niezależnie od stanu. 

Wydruki
Wydruk – miesięczna karta pracy pracownika (ewidencja czasu pracy)
Eksport do XLS