Szkolenie wideo

Naucz się posługiwać aplikacją SSC Master dzięki filmom instruktażowym.

Przewiń

Treść szkolenia

Wstęp

Czas trwania: 09:40

Pierwsza część instruktażu opisuje proces logowania oraz reset hasła. Wyjaśnia pierwsze kroki związane z logowaniem, jak wprowadzenie adresu aplikacji do przeglądarki oraz uzyskanie danych logowania. Dodatkowo, podkreśla znaczenie bezpieczeństwa danych – funkcji blokowania konta, po wielokrotnych nieudanych próbach logowania.

 

Poniższy film opisuje dokument, który zawiera wszystkie dane związane z pracownikiem. Omawia zakładki oraz sekcje znajdujące się w profilu pracownika, takie jak “Dane podstawowe”, “Dane dodatkowe”, oraz “Zatrudnienie”. Zawiera informacje o widokach dostępnych w aplikacji ORG, pozwalających na przeglądanie danych pracowniczych, zatrudnienia, nieobecności, limitów urlopowych, wniosków oraz dokumentów pracowniczych. Wyjaśnia proces modyfikacji i zatwierdzania danych teleadresowych.

 

 

W poniższym filmie zawarto opis portalu pracownika, który jest pierwszym widokiem po zalogowaniu się do aplikacji. Omówiono parametry strony głównej, w tym ikony znajdujące się po prawej stronie górnego panelu oraz ich funkcje. W sekcji “Dane pracownicze” opisano informacje dotyczące konta pracownika. Przedstawiono widgety, takie jak: “Uproszczony czas pracy” oraz “Limity urlopowe”. Sekcja “Moje dokumenty” została opisana w kontekście gromadzenia dokumentów związanych z nieobecnościami, dokumentami pracowniczymi oraz wnioskami pracowniczymi. Przedstawiono dodatkowy proces autoryzacji wymagany do pobrania danych wrażliwych. Znajdują się w nim równiez informacje na temat widgetu “Kalendarz” i “Zadania”, oraz instrukcja konfiguracji wyświetlania widgetów.

 

Wnioski

Czas trwania: 09:56

Filmik przedstawia proces tworzenia i zarządzania wnioskami urlopowymi w aplikacji, obejmujący wybór rodzaju nieobecności, określenie dat urlopu, monitorowanie limitu dni urlopowych, wysyłanie wniosku do akceptacji, oczekiwanie na decyzję menadżera, otrzymywanie potwierdzenia mailowego, oraz opcję modyfikacji lub wycofania wniosku.

Nagranie przedstawia proces generowania wniosków o odbiór nadgodzin , umożliwiających użytkownikowi wybór odpowiedniego zakresu czasowego oraz opcji odbioru całego dnia lub tylko kilku godzin. Zaprezentowany jest sposób wyświetlania danych w terminarzu.

Filmik prezentuje proces składania wniosku o pracę zdalną lub pracę zdalną okazjonalną: wprowadzanie terminu, uzupełnianie odpowiednich pól komentarze, wskazywanie adresu wykonywanej pracy oraz jego modyfikację.

Instruktaż opisuje proces tworzenia i zarządzania wnioskami o nadgodziny, obejmujący wybór rodzaju nieobecności, określenie daty i ilości nadgodzin, dodanie uzasadnienia, wysłanie wniosku do akceptacji oraz monitorowanie rozliczeń.

Nagranie przedstawia proces składania wniosku o odpracowanie niedopracowania: tworzenie dokumentu, wybór nieobecności z list, deklarowanie ilości godzin do odpracowania oraz daty odpracowania. W filmiku zawarty jest również opis tego, jak dane są przedstawione w terminarzu pracownika.

SSC Master SCP

Czas trwania: 17:06

Filmik prezentuje widoki w aplikacji oraz dostępne w niej funkcje, pomagające w organizacji czasu pracy i generowaniu terminarzy. Przedstawia zestawienia danych grafików posegregowanych według konkretnych kategorii. Opisany jest Grafik Współdzielony wyświetlający grafiki według uprawnień nadanych użytkownikowi. W filmiku opisane są przyciski i opcje, umożliwiające zmianę sposobu wyświetlania danych oraz edycję terminarzy.

Filmik prezentuje funkcje raportów w aplikacji SCP. Sposób ich generowania, konfigurację ich parametrów oraz dostępność ich rodzajów raportów.

W nagraniu zostało przedstawione generowanie oraz modyfikacje terminarzy. Wprowadzanie reguł oraz form wykonywanej pracy, nieobecności, opisy wszelkich alertów i błędów, na które wskazują, fazy planowania i rozliczania terminarzy. Zawiera opis danych podstawowych dokumentu terminarza informację na temat rejestracji i kwalifikacji czasu pracy.