Wideo


WSTĘP


LOGOWANIE

Pierwsza część instruktażu opisuje proces logowania oraz reset hasła. Wyjaśnia pierwsze kroki związane z logowaniem, jak wprowadzenie adresu aplikacji do przeglądarki oraz uzyskanie danych logowania. Dodatkowo, podkreśla znaczenie bezpieczeństwa danych – funkcji blokowania konta, po wielokrotnych nieudanych próbach logowania.

DASHBOARD

W poniższym filmie zawarto opis portalu pracownika, który jest pierwszym widokiem po zalogowaniu się do aplikacji. Omówiono parametry strony głównej, w tym ikony znajdujące się po prawej stronie górnego panelu oraz ich funkcje. W sekcji “Dane pracownicze” opisano informacje dotyczące konta pracownika. Przedstawiono widgety, takie jak: “Uproszczony czas pracy” oraz “Limity urlopowe”. Sekcja “Moje dokumenty” została opisana w kontekście gromadzenia dokumentów związanych z nieobecnościami, dokumentami pracowniczymi oraz wnioskami pracowniczymi. Przedstawiono dodatkowy proces autoryzacji wymagany do pobrania danych wrażliwych. Znajdują się w nim równiez informacje na temat widgetu “Kalendarz” i “Zadania”, oraz instrukcja konfiguracji wyświetlania widgetów.

PROFIL PRACOWNIKA

Poniższy film opisuje dokument, który zawiera wszystkie dane związane z pracownikiem. Omawia zakładki oraz sekcje znajdujące się w profilu pracownika, takie jak “Dane podstawowe”, “Dane dodatkowe”, oraz “Zatrudnienie”. Zawiera informacje o widokach dostępnych w aplikacji ORG, pozwalających na przeglądanie danych pracowniczych, zatrudnienia, nieobecności, limitów urlopowych, wniosków oraz dokumentów pracowniczych. Wyjaśnia proces modyfikacji i zatwierdzania danych teleadresowych.


WNIOSKI


WNIOSEK URLOPOWY

Filmik przedstawia proces tworzenia i zarządzania wnioskami urlopowymi w aplikacji, obejmujący wybór rodzaju nieobecności, określenie dat urlopu, monitorowanie limitu dni urlopowych, wysyłanie wniosku do akceptacji, oczekiwanie na decyzję menadżera, otrzymywanie potwierdzenia mailowego, oraz opcję modyfikacji lub wycofania wniosku.

WNIOSEK O NADGODZINY

Instruktaż opisuje proces tworzenia i zarządzania wnioskami o nadgodziny, obejmujący wybór rodzaju nieobecności, określenie daty i ilości nadgodzin, dodanie uzasadnienia, wysłanie wniosku do akceptacji oraz monitorowanie rozliczeń.

WNIOSEK O ODBIÓR NADGODZIN

Nagranie przedstawia proces generowania wniosków o odbiór nadgodzin , umożliwiających użytkownikowi wybór odpowiedniego zakresu czasowego oraz opcji odbioru całego dnia lub tylko kilku godzin. Zaprezentowany jest sposób wyświetlania danych w terminarzu.

WNIOSEK O PRACĘ ZDALNĄ OKAZJONALNĄ

Filmik prezentuje proces składania wniosku o pracę zdalną lub pracę zdalną okazjonalną: wprowadzanie terminu, uzupełnianie odpowiednich pól komentarze, wskazywanie adresu wykonywanej pracy oraz jego modyfikację.

WNIOSEK O ODPRACOWANIE NIEDOPRACOWAŃ

Nagranie przedstawia proces składania wniosku o odpracowanie niedopracowania: tworzenie dokumentu, wybór nieobecności z list, deklarowanie ilości godzin do odpracowania oraz daty odpracowania. W filmiku zawarty jest również opis tego, jak dane są przedstawione w terminarzu pracownika.


APLIKACJA SSC MASTER SCP


SCP – PREZENTACJA

Filmik prezentuje widoki w aplikacji oraz dostępne w niej funkcje, pomagające w organizacji czasu pracy i generowaniu terminarzy. Przedstawia zestawienia danych grafików posegregowanych według konkretnych kategorii. Opisany jest Grafik Współdzielony wyświetlający grafiki według uprawnień nadanych użytkownikowi. W filmiku opisane są przyciski i opcje, umożliwiające zmianę sposobu wyświetlania danych oraz edycję terminarzy.

SCP – TERMINARZ

W nagraniu zostało przedstawione generowanie oraz modyfikacje terminarzy. Wprowadzanie reguł oraz form wykonywanej pracy, nieobecności, opisy wszelkich alertów i błędów, na które wskazują, fazy planowania i rozliczania terminarzy. Zawiera opis danych podstawowych dokumentu terminarza informację na temat rejestracji i kwalifikacji czasu pracy.

RAPORTY

Filmik prezentuje funkcje raportów w aplikacji SCP. Sposób ich generowania, konfigurację ich parametrów oraz dostępność ich rodzajów raportów.