Urlopy

Wnioski urlopy (aplikacja Urlopy)

Wnioski urlopy (aplikacja Urlopy)

Profil pracownika
Aplikacja SSC Master URLOPY umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji wniosków urlopowych ich  elektroniczny obieg oraz akceptację.   W skrócie aplikacja zapewnia między innymi:  – Zarządzanie, obieg i akceptacja wniosków urlopowych,   – Prezentacja nieobecności,   – Automatyczna kontrola limitów i sald urlopowych,  – Wymiana danych z aplikacją SSC Master SCP,  – Raportowanie i bieżące podglądy urlopów, planów działu. 

Widoki i prezentacja danych

Widoki i prezentacja danych

Widoki i prezentacja danych
Dane na formularzu wniosku urlopowego
Tworzenie wniosku urlopowego

Tworzenie wniosku urlopowego

Tworzenie wniosku urlopowego
Wniosek o urlop opiekuńczy niepłatny
Akceptacja wniosku

Akceptacja wniosku

Akceptacja wniosku urlopowego
Modyfikacja i wycofanie wniosku urlopowego

Modyfikacja i wycofanie wniosku urlopowego

Wycofanie wniosku urlopowego z obiegu akceptacyjnego
Wycofanie lub modyfikacja zatwierdzonego wniosku urlopowego
Kalendarz urlopów

Kalendarz urlopów

Kalendarz urlopów
Kalendarz urlopów – wyświetlanie i parametryzacja
Kalendarz urlopów – nadawanie uprawnień
Nadawanie uprawnień – schemat
Nadawanie uprawnień – uprawnienia użytkownika
Leave A Comment