Wstęp

Wstęp

Wstęp

Wstęp

Skrócona informacja na temat aplikacji SSC Master

Skrócona informacja na temat aplikacji SSC Master

Skrócona informacja na temat aplikacji SCP

Aplikacja SSC Master System Czasu Pracy (SCP) stanowi repozytorium wszystkich danych niezbędnych do kompletnego i zgodnego z przepisami prawa pracy, zarządzania planowania i rozliczania czasu pracy. Obsługuje cały proces od planowania terminarzy i grafików czasu pracy, ewidencję faktycznie przepracowanego czasu, poprzez ewidencję i zarządzanie nieobecnościami (wnioski urlopowe, zwolnienia lekarskie inne nieobecności).  

W skrócie aplikacja zapewnia między innymi: 

– Automatyzację procesu planowania i rozliczania czasu pracy;

– Raportowanie i statystyki czasu pracy, nadgodzin, nieobecności itp.

– Generowanie terminarzy zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa pracy, grafiki dla działu, różnego rodzaju wnioski i zestawienia;

W ramach aplikacji dostępne są dwa główne moduły funkcyjne: 

Zarządzanie Czasem Pracy – planowanie i rozliczanie czasu pracy, dostępny w 3 grupach widoków.

Zarządzanie Nieobecnościami – planowanie i zarządzanie nieobecnościami, dostępne w widoku Nieobecności.

Skrócona informacja na temat aplikacji ORG
Skrócona informacja na temat aplikacji Urlopy
Logowanie do systemu

Logowanie do systemu

Logowanie
Hasło startowe
Zablokowanie konta
Reset hasła

W przypadku utraty lub zapomnienia hasła, użytkownik ma możliwość uruchomienia procedury resetu hasła. W tym celu klikamy na przycisk Nie pamiętasz hasła? oraz wprowadzamy swój adres email. 

Po uzupełnieniu danych klikamy na przycisk Wyślij, po poprawnej weryfikacji adresu email, wysyłany jest mail z procedurą restartu hasła. 

Po kliknięciu na wskazany link otworzy się okno gdzie można wprowadzić nowe hasło. 

Poprawnie wykonana procedura zmiany hasła zostanie potwierdzona stosownym komunikatem w dolnej części okna. 

UWAGA: 

– Link można wykorzystać tylko raz, w przypadku próby wykorzystania go ponownie pojawi się stosowny komunikat. 

– Link jest ważny tylko przez godzinę, po tym czasie traci swoją ważność co również zostanie potwierdzone stosownym komunikatem. 

Prezentacja danych – lista dostępnych widoków

Prezentacja danych – lista dostępnych widoków

Miesiąc
Zestawienia
Nieobecności
Strona główna – prezentacja

Strona główna – prezentacja

Zmiana kolejności i widoczności kolumn na widokach w aplikacji
Sortowanie danych po kolumnach
Ustawienie domyślnego widoku w każdej z aplikacji
Ustawienie kolejności aplikacji w menu
Ustawienie dashboardu jako stronę główną
Parametry użytkownika
Dodanie zgłoszenia
Zastępstwa

Zastępstwa

Zastępstwa
Informacje ogólne
Tworzenie zastępstwa z poziomu strony głównej
Tworzenie zastępstwa z poziomu wniosku urlopowego lub delegacji
Powiadomienia mailowe i informacje o zastępstwach
Prezentacja zastępstw podczas obiegu dokumentów
Leave A Comment